Transferència de coneixement

Transferència de coneixement

Transferència de coneixement

Aquest apartat abasta una gamma molt àmplia d'activitats resultat de col·laboracions entre la universitat, les administracions públiques, diferents institucions i empreses.

En el nostre àmbit, la sociologia, la transferència és sobretot de béns intangibles, capital intel·lectual i experiència, entre el món acadèmic i la comunitat no acadèmica. Es tracta, en definitiva d’una forma de retorn que té com a objectiu últim la millora del benestar social i de les condicions de vida.

Desenvolupament de polítiques

 • Desenvolupament de polítiques
  • Participació en una sessió del Global Deal Forum 2022 a Madrid

   2022 – Óscar Molina

   El Global Deal Forum és un dels principals esdeveniments de diàleg social del món que reuneix socis i responsables polítics. Óscar Molina ha participat en la sessió “Diàleg social i reforma del mercat laboral a Espanya” 

   Més informació

  • Participació a la Time Use Week

   2022 – Sara Moreno

   La Time Use Week – Temps i (Des-)Igualtats és la trobada internacional en polítiques de temps. Celebrada entre els dies 24 i 28 d’octubre a Barcelona, aquesta novena edició ha estat dedicat a promoure les bones pràctiques i el coneixement en polítiques del temps. Durant l’esdeveniment, participen institucions polítiques, persones recercadores en l’àmbit, agents socials i ciutadania internacional. 

   Sara Moreno va participar a la Taula Rodona “El dret al temps, la conquesta pendent del segle XXI?” 

   Web esdeveniment 

   Sessió Sara Moreno 

  • Participació a la VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género

   2022 – Sara Moreno

   La VI Cimera Iberoamericana d’Agendes Locals de Gènere és convocada per la Unió Iberoamericana de Municipalistes i coorganitzada per l’entitat de Nacions Unides dedicada a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones – ONU Dones, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i la Comissió Interamericana de Dones (CIM-OEA).  

   Sara Moreno va participar en la Conferència Magistral  “Cuidados en clave de gobernanza local”. 

   Web esdeveniment

  • Moderació de la Primera jornada sobre el sistema català d’ocupació. Orientació i intermediació laboral: situació actual i transformacions en l’era digital

   2022 – Óscar Molina

   Jornada organitzada pel Centre d’Orientació i Emprenedoria de Catalunya (COE-CAT) centrada en l’orientació i la intermediació laboral, posant èmfasi en les transformacions actuals. La ponència central es va centrar en el paper clau de l’orientació i la intermediació laboral en la millora de l’eficàcia dels Serveis Públics d’Ocupació.i la taula rodona sobre les bones pràctiques innovadores en l’orientació laboral.

   Veure Notícia 

  • Ponència experta a la Jornada Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva

   Jornades organitzades pel Consell de Relacions Laborals a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, amb el triple objectiu de reflexionar sobre els usos dels temps en el context actual; presentar el monogràfic sobre l’impacte de la COVID-19 en aquests usos dels temps i difondre les orientacions de l’acord del Consell “10 objectius per a la negociació col·lectiva”. 

   Veure Presentació

   Veure Notícia 

  • Jornades Cures en la comunitat: innovació i transformació des de les polítiques locals

   2022 – Sara Moreno

   Participació de la Sara Moreno a les Jornades organitzades per la Diputació de Barcelona, dins del projecte “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat” que vol abordar la crisi de les cures avançant cap a un sistema de cures mes digne i just. 

   Més informació

  • Dossier “Temps, ciutadania i desigualtats”

   2020 – Sara Moreno

   El número 16 de la col·lecció Dossier del Temps (sota la direcció científica de la Sara Moreno) obre una nova línia d’anàlisi centrada en els reptes que es deriven de l’agenda social i de les possibilitats d’intervenció per a la transformació, de manera que el temps s’entén com un catalitzador i mirall de la complexitat social que defineix la societat actual. 

   Veure més

  • Presentació de la primera part de l’informe “Joventut, Covid-19 i desigualtats”

   2020 – Joan Miquel Verd i Sara Moreno

   L’Observatori Català de la Joventut, en col·laboració amb l’Àrea d’Inclusió de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), ha fet pública la primera part de l’informe Joventut, COVID-19 i desigualtats. Situació actual i prospectiva, centrada en la situació i les necessitats de les persones joves de Catalunya durant l’estat d’alarma i els propers mesos.  

   Veure Informe

  • II Congrés Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes

   2020 – Sara Moreno

   Participació de la Sara Moreno al debat  ’La crisi de les cures i el seu impacte en temps de pandèmia’’ en el marc del II Congrés Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes organitzat per l’institut Català de les Dones. 

   En aquesta segona edició, el congrés va tenir l’objectiu específic de posar de manifest l’impacte de la pandèmia en les violències masclistes, així com quines han estat les estratègies, aliances i aprenentatges que s’han generat entre la diversitat d’agents socials encarregats de donar resposta a les situacions de violència masclista en temps de la Covid-19. 

   Veure més

  • Webinar “Teletreball, drets laborals i desconnexió digital”

   2020 – Òscar Molina

   El webinar té com a objectiu explorar la normalització del teletreball en la nostra societat arran de la pandèmia, des d’una perspectiva multidisciplinària. També s’abordaran els canvis normatius acordats entre les administracions, sindicats i patronals i les seves implicacions a efectes pràctics. 

   Veure més

  • Ponència “La bretxa salarial de gènere com a fenòmen multidimensional. Anàlisi de barreres i propostes d’intervenció institucionals, culturals i organitzatives”

   2018 – Pilar Carrasquer

   Ponència de la Pilar Carrasquer al grup de treball de Igualdad de Género de la Asamblea Regional de Murcia. La professora titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora del Centre d’Estudis Socials sobre el Treball i la Vida Quotidiana QUIT, i de l’Institut d’Estudis del Treball, IET, de la UAB, entén la bretxa salarial de gènere com un fenomen multidimensional i que és una de les expressions més notables de desigualtats entre dones i homes en les societats europees. 

   Veure més

  • Seminari “Polítiques públiques i bretxa salarial de gènere”

   2016 – Teresa Torns

   En este seminario pretendemos abordar este fenómeno en sus múltiples facetas y, sobre todo, explorar vías prácticas de solución basadas en la evidencia empírica disponible, así como en la escucha a colectivos que claman por cambios para mejorar su situación.

  • Sessió de treball sobre responsabilitat social i corresponsabilitat, organitzada pel Consell de Relacions Laborals (CRL)

   2015 – Teresa Torns

   La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, organitza una sessió de treball amb l’objectiu de reflexionar i avançar sobre com les empreses i organitzacions poden contribuir a la implantació de sistemes de conciliació i gestió del temps de treball que afavoreixin la coresponsabilitat dona, home, tant en l’esfera pública com privada.

   Polítiques de conciliació i corresponsabilitat: Nous reptes en el mercat de treball.

  • Jornada tècnica de responsables i gestors de serveis d’atenció domiciliària: Novetats de gestió i millores en el Servei Local de Teleassistència i el repte de l’atenció domiciliària integrada social i sanitària

   2015 – Teresa Torns

   La jornada és una trobada entre responsables tècnics i gestors de serveis d’atenció domiciliària dels ens locals. L’objectiu és realitzar una mirada a l’actualitat del Servei Local de Teleassistència i compartir nous instruments de gestió i novetats, complerts els dos anys de contracte i donats els nous projectes i col·laboracions que s’estan generant.

   Envelliment, tecnologia i serveis de proximitat

  • I Trobada dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Catalunya

   2015 – Sara Moreno

   L’objectiu dels SIAD és apropar a les dones de tot el territori serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida (laboral, social, personal, familiar i altres). Aquests serveis fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista, i formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per al Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. . La primera trobada anual dels SIAD ha acollit 110 professionals d’aquests serveis i ha consistit en una taula rodona sobre “Polítiques d’igualtat” amb Sara Moreno, doctora en Sociologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Tània Verge, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, de la Universitat Pompeu i Fabra, i Inma Pastor, directora de l’Observatori per a la Igualtat, de la Universitat Rovira i Virgil.

   Polítiques d’igualtat

  • Jornada: Envelliment de la població treballadora, organitzada per la Generalitat de Catalunya, Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco i Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación.

   2015 – Teresa Torns

   Aquesta Jornada es planteja amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i futura de l’envelliment de la població laboral des d’una visió integral i el més àmplia possible, per tal de contribuir a que les empreses i el conjunt de la societat s’adaptin als nous canvis amb la intenció d’adequar les condicions de treball i gestió de recursos humans per aconseguir una correcta gestió de l’edat i valorin l’opció de polítiques d’envelliment actiu.

   Veure més

  • Fòrum Català de Persones Expertes per a un Repartiment Igualitari del Temps de Treball

   2007 – Teresa Torns, Pilar Carrasquer, Vicent Borràs

   La participació  d’un ampli ventall de persones expertes de diversos sectors d’activitat de Catalunya, Espanya i Europa que, en diferents moments del procés, l’han fornit de ,reflexions i propostes, a partir de les seves pràctiques professionals i de la seva expertesa, a fi de Concretar mesures d’intervenció que facilitin un repartiment igualitari del temps de treball.

   Participació com a experta

Accions de formació

Accions de sensibilització

Altres accions