El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona

L’estudi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball és un àmbit consolidat en les anàlisis del treball de les dones i, en general, de les anàlisis del mercat laboral, tant des de perspectives convencionals com, especialment, des d’una perspectiva de gènere. Aquests estudis afronten fenòmens claus com l’accés i permanència a l’ocupació, la segregació ocupacional, la bretxa salarial, el temps de treball o, més recentment, temàtiques com l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre d’altres. Un coneixement que ha permès posar de manifest el biaix de gènere en relació amb el treball i l’ocupació i que avui esdevé imprescindible per a la diagnosi, defnició i avaluació de polítiques en aquest camp. El grau d’especialització assolit en aquest àmbit d’estudi, sens dubte necessari,i probablement el fet de privilegiar determinades temàtiques i col·lectius, sovint vinculats a allò destacat per les polítiques d’igualtat i d’ocupació, han deixat en segon pla l’interès per una visió més holística i transversal d’una part signifcativa de l’ocupació femenina. És aquí on entra en joc el concepte de “terra enganxós”. Aquest terme fa referència a la impossibilitat de moltes dones de promocionar en les seves ocupacions, en trobar-se majoritàriament ocupades en sectors intensius en mà d’obra, amb precàries condicions de treball i mal remunerats, caracteritzats per escasses escales de promoció. L’objectiu general de l’estudi és contribuir a l’anàlisi d’aquest fenomen que marca l’experiència quotidiana de moltes dones, amb la fnalitat de millorar les possibles intervencions que sobre aquesta qüestió es puguin dur a terme.

Carrasquer, Pilar; Do Amaral Pinto, Mariana. El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Inici. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.