Sara Moreno Colom

Equip / Direcció
Sara Moreno Colom

Titular d’universitat

Sara Moreno Colom és Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és Professora del Departament de Sociologia de la UAB i investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i de l’Institut d’Estudis del Treball.  Ha estat Vicedegana de Professionalització (2009- 2015), Vicedegana de Relacions Institucionals (2015-2016) a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB i Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB (2016-202).

La seva trajectòria acadèmica comença el 2002 com a becària en règim de formació de personal investigador (FPI) al QUIT. Al setembre del 2007, defensa la tesi doctoral «Temps, treball i benestar: una aproximació des de la vida quotidiana», mereixedora del Premi Extraordinari del Departament de Sociologia. Durant aquests anys ha fet una estada predoctoral al centre d’investigació Cambio de la Universitat de Florència i una estada postdoctoral al Centre for International Business Studies a la Universitat de South Bank de Londres.

Compta amb diverses publicacions, és revisora de revistes especialitzades en les seves àrees de coneixement, ha estat avaluadora de projectes competitius, ha format part de tribunals de premis en l’àmbit de la recerca i és membre del Comitè d’Investigació de Sociologia del Treball de la Federación Española de Sociología.

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Sociologia
Campus UAB- Edifici B
Carrer de la Fortuna
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Spain

Despatx B3/181

+34 93581 2422
Sara.Moreno@uab.es
Curriculum Vitae
Web personal

Interesos de recerca

Les seves línies de recerca i transferència s’emmarquen en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere. Concretament, s’ha especialitzat en l’anàlisi del treball, el temps i la vida quotidiana, amb especial atenció a les desigualtats socials, el benestar i les polítiques públiques.
Com a investigadora ha participat de manera ininterrompuda en projectes d’investigació competitiva i ha dirigit i participat en contractes de recerca i transferència en col·laboració amb institucions públiques i privades destacades en l’àmbit de les ciències socials, com l’IDESCAT, l’Institut de les Dones, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la Fundació La Caixa o la Fundació Jaume Bofill, entre d’altres.

Publicacions destacades

Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Alcaraz, Núria; Moreno-Colom, Sara (2022) The role of territory in the employability of young people. Journal of Education and Work, https://doi.org/10.1080/13639080.2021.2018411

Borràs, Vicent; Ajenjo, Marc & Moreno-Colom, Sara (2021). More time parenting in Spain: a possible change towards gender equality?, Journal of Family Studies, 27(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/13229400.2018.1440618

Moreno Colom, S. (2021). Prestigiando el trabajo de cuidados en los servicios de ayuda a domicilio. Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (53), 27-57. https://doi.org/10.14422/mig.i53y2021.002

Moreno-Colom, Sara; Trinidad, Albert; Alcaraz, Núria & Borràs Català, Vicent (2020). Neither studying nor working: free time as a solution?, Journal of Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1784857

Moreno-Colom, Sara; Ajenjo Cosp, Marc y Borràs Català, Vicent (2018). La masculinización del tiempo dedicado al trabajo doméstico rutinario. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 163: 41-58. http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.163.41

Borràs, V.; Ajenjo, M.; Moreno, S. (2018) More time parenting in Spain: a possible change towards gender equality?. Journal of Family Studies https://doi.org/10.1080/13229400.2018.1440618.

Moreno-Colom S. y López-Roldán P. (2018). El impacto de la crisis en las trayectorias laborales de las mujeres inmigrantes en España. Cuadernos de Relaciones Laborales36(1), 65-87. https://doi.org/10.5209/CRLA.59557

Moreno-Colom, S. (2017). The gendered division of housework time: Analysis of time use by type and daily frequency of household tasks. Time & Society26(1), 3–27. https://doi.org/10.1177/0961463X15577269

Sara Moreno-Colom, Carolina Recio Càceres, Teresa Torns Martín & Vicent Borràs Català (2017) Long-term care in Spain: Difficulties in professionalizing services, Journal of Women & Aging, 29:3, 200-215, https://doi.org/10.1080/08952841.2015.1125699

Català, V. B., Colom, S. M., Santamaria, L. C., & Casajust, A. G. (2012). Male Hegemony in Decline? Reflections on the Spanish Case. Men and Masculinities15(4), 406–423. https://doi.org/10.1177/1097184X12455399

Aquesta entrada ha esta publicada en Direcció, El QUIT, Equip, General, Personal Docent i Investigador. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.