La relació entre formació i ocupació en l’FP dual. Implicacions per a la transició educació-treball (2022)

Aquesta tesi doctoral té per objecte d’estudi la transició escola-treball probable dels qui han cursat la modalitat dual en Formació Professional. La investigació pren de referència el conjunt d’Espanya però se centra en la realitat de Catalunya per la gran disparitat entre els models implementats a les Comunitats Autònomes. La fonamentació teòrica de la tesi es basa a abordar la relació Educació-Treball des de la sociologia del treball i la sociologia de l’educació. Posteriorment, es desenvolupa una anàlisi del context tant de la situació de les i els joves en el mercat de treball arran de la crisi econòmica iniciada el 2008, com de l’origen i primers anys de desenvolupament de la modalitat dual en FP a Espanya. El treball de camp de la tesi doctoral es compon de 41 entrevistes a agents socials (Administracions Públiques, organitzacions empresarials i sindicals, centres educatius, empreses, aprenents, fundacions de foment de l’FP) i un qüestionari implementat a 466 aprenents de modalitat dual d’FP a Catalunya en segon curs, constituint un disseny de recerca mixt.

Els resultats aborden les diferents perspectives dels agents socials quant al disseny de l’FP dual i els beneficis i problemàtiques que planteja. En segon lloc, es destaquen els elements clau que, d’ acord amb les i els informants, ofereix la modalitat i s’ han de destacar per assegurar el seu bon funcionament. Finalment, s’analitza la transició escola-treball probable que tindran els qui participin en FP dual segons diferents variables que d’acord amb les anàlisis descriptives, inferencials i de classificació, apareixen com a significatius (família professional, delegació territorial, titularitat del centre educatiu, nivell de l’FP, treball previ, sexe, formació prèvia). Després d’aquesta anàlisi, la tesi doctoral proposa una tipologia de transicions escola-treball probables dels qui participen en l’FP dual que, de manera resumida, es poden agrupar en: perfils desestructurats, perfils semiestructurats, perfils més estructurats precoces, perfils més estructurats.

Finalment, la tesi doctoral conclou que el model actual no permet assegurar un impacte directe positiu en la inserció laboral juvenil independent a variables individuals i estructurals atès que aquestes assenyalen diferències significatives en les motivacions, expectatives i nivell de satisfacció de les persones que cursen aquesta modalitat. No obstant això, algunes de les seves característiques influeixen en l’ajust d’expectatives i redueixen el temps de transició, concretament, la tesi evidencia que l’augment de temps i continguts de la formació a l’empresa permeten modificar les expectatives en tenir més coneixement sobre el lloc de treball i augmentar l’experiència laboral (confirmant o, si no,  reorientant la vocació professional i reduir el temps de transició en facilitar l’entrada als «mercats interns de treball» per a un percentatge rellevant dels qui cursen FP dual.

Autor/a: Daniel Barrientos Sánchez

Directores: Antonio Martín & Andreu Lope

Data de defensa: 28/02/2022

Enllaç: http://hdl.handle.net/10803/674919

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Publicacions, Tesis doctorials, Tesis doctorials entre 2020-2024. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.