Ramon de Alos-Moner Vila

Equip / Col·laboradors
Ramon de Alos-Moner Vila

Titular d’universitat

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona l’any 1974 i doctorat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi “Mercat, classe i persona en les relacions laborals. Entre la individualitat i l’acció col·lectiva”.

En els últims anys ha participat en investigacions col·lectives sobre model d’ocupació , desigualtats i polítiques socials ; immigració , mercat de treball i polítiques laborals ; immigració i sindicalisme , treball i reinserció social ; camps en els que compta amb materials presentats i congressos i publicacions en revistes especialitzades .

Universitat Autònoma de Barcelona
Department de Sociologia
Campus UAB- Edifici B
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Spain

Ramon.deAlos@uab.es

Curriculum Vitae

Interesos de recerca

En investigació, s’ha especialitzat en les àrees de treball, organització i relacions laborals. Ha participat en diverses recerques sobre l’afiliació sindical, la negociació col·lectiva, l’organització del treball i les formes de treball.

Publicacions destacades

ESTEBAN, Fernando; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “La inserción laboral de ex reclusos. Una aproximación cualitativa”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 145, pp. 181-204.(http://dx.doi.org/10.5477)/cis/reis.145.181) .
ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere; VIDAL, Sergi (2013): “La dinámica afiliativa sindical y las trayectorias de sus miembros”. Politica y Sociedad, 50 (3), pp. 1065-1096 .
VIDAL, Sergi; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere (2013): “Membership duration in a Spanish union: A survival analysis”. Economic and Industrial Democracy (doi 10.1177/0143831X13489358) .
BENEYTO, Pere J.; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MOLINA, Óscar (2012): “Crisis y legitimidad del sindicalismo”. INGURUAK Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, Núm. 51-52, pp. 61-80 .
JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramon (2011): “Sobre la percepción social de los sindicatos”. Gaceta sindical. Reflexión y debate, Nº 16 , pp. 271-288 .
JÓDAR, Pere; VIDAL, Sergi; ALÓS, Ramon (2011): “Union Activism in an Inclusive System of Industrial Relations: Evidence from a Spanish Case Study”. British Journal of Industrial Relations, Volume 49 Issue supplement S1 , pp. 158-180 .
ALÓS, Ramon (2010): “La segmentation du marché du travail et les relations d’emploi en Espagne: les noveaux enjeux de l’action collective”. Économies et Sociétés, Série Socio-Économie du Travail, nº 32, 7/2010 , pp. 1241-1269 .
LLORENS, Clara; ALÓS, Ramon; CANO, Ernest; FONT, Ariadna; JÓDAR, Pere; LÓPEZ, Vicente; NAVARRO, Albert; SÁNCHEZ, Amat; UTZET, Mireia & MONCADA, Salvador (2010): “Psychosocial risk esposures and labour management practices. An exploratory approach”. Scandinavian Journal of Public Health, 38 (Suppl 3), pp. 126-136 .

Aquesta entrada ha esta publicada en El QUIT, Equip, General, Honoraris. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.