Precarietat i ocupació pública en clau de gènere. Una mirada als serveis municipals a Xile (2024)

La tesi analitza els factors que influeixen en la feminització de la precarietat laboral en l’ocupació municipal xilena. En la tesi s’aborda aquesta qüestió des d’una fonamentació teòrica que combina la perspectiva de gènere amb diferents teories i aproximacions a la precarietat laboral. Aquesta articulació teòrica l’aplica a un objecte d’estudi molt escassament treballat des d’ una perspectiva sociològica: l’ocupació municipal. Aquest escàs tractament en la literatura sociològica internacional es combina, en el cas xilè, amb una evident falta de dades sobre l’ocupació a nivell local. Aquesta manca de dades ha obligat la doctoranda a recaptar de forma individualitzada, municipi per municipi, les dades relatives a les persones contractades a nivell local. La pregunta inicial d’investigació es desglossa en la tesi doctoral en dos objectius principals: 1) Identificar les dimensions objectives de la precarietat laboral en l’ocupació municipal i les seves causes; i 2) Explicar les causes per les quals aquesta precarietat està vinculada a una segregació per gènere. Aquests dos principals objectius es responen tenint en compte les tres grans àrees de serveis municipals de les quals es fan càrrec els municipis a Xile: l’administració pública en termes estrictes, els serveis de salut i l’educació primària i secundària.
A nivell metodològic, la tesi doctoral planteja un disseny que articula dades quantitatives i qualitatives per tenir una aproximació el més àmplia possible. Les dades qualitatives s’han obtingut a partir d’ entrevistes semidirigides a informants clau, experts i actors en el nivell municipal. Les dades quantitatives s’han obtingut de dues fonts diferents. D’una banda, descarregant les dades que proporciona el Sistema Nacional d’Informació Municipal (SINIM), i de l’altra, sol·licitant directament la informació mitjançant el sistema de transparència en 3 ministeris i 345 organismes municipals (ajuntaments o corporacions municipals). Les dades qualitatives s’han explotat mitjançant una anàlisi temàtica, que s’ha desenvolupat amb el programa Atlas.ti. Les dades quantitatives s’han explotat estadísticament mitjançant anàlisis univariades, bivariades i multivariades. Un dels elements més importants d’ aquesta anàlisi quantitativa ha estat la construcció d’una tipologia de perfils precaris, que ha permès mostrar les diverses formes que pren la precarietat laboral i graus en què la precarietat multidimensional afecta la força laboral pública.
Els principals resultats mostren, d’una banda, que els serveis municipals xilens tenen una estructura d’ocupació altament heterogènia i segregada sexualment, que reprodueix les desigualtats territorials i del mercat laboral, i que, en part, es pot explicar per la pròpia construcció sociohistòrica dels municipis xilens com a ocupadors i proveïdors de serveis a la ciutadania. D’altra banda, les dades mostren que les característiques de la precarietat laboral en l’ocupació municipal van més enllà de la visió dicotòmica precari/no precari, usualment associada a l’estabilitat laboral, és a dir, el binomi temporal/permanent. Factors com l’àrea específica del treball municipal, la dimensió rural/urbana i la riquesa del municipi configuren un mapa de la precarietat laboral municipal a Xile impossible de reduir a una sola dimensió.

Autora: Betzabeth Carolayne Marín Nanco

Directors: Pilar Carrasquer & Joan Miquel Verd

Data de defensa: 15/03/2024

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Publicacions, Tesis doctorials, Tesis doctorials entre 2020-2024. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.