Noves professions per a l’organització social de la cura quotidiana

La necessitat d’atendre les noves necessitats socials que han sorgit arran dels canvis esdevinguts en les societats del benestar contemporànies, en aquestes dues últimes dècades, sembla fora de dubte. Necessitats de les quals, si bé pot qüestionar-se la seva novetat, la majoria dels especialistes no dubten a relacionar amb les transformacions demogràfiques, els canvis en la família i la denominada incorporació de les dones en el mercat de treball. Unes transformacions que han donat lloc a la denominada “crisi de les cures” i l’aparició d’unes necessitats socials que, noves o no, requereixen ser ateses de manera diferent. En aquest sentit, els diagnòstics realitzats fins avui sobre el volum i característiques de tals necessitats, tant a Espanya com a Europa, acostumen a pensar en solucions que procedeixen, en la seva majoria, de l’àmbit de les polítiques socials i això provoca que a gaire bé no siguin contemplades des de les polítiques de promoció de l’ocupació o la activitat econòmica. Per tant, s’oblida que l’ocupació que pot i ha de generar-se entorn de l’aquí anomenada organització social de la cura pot crear ocupació i promoure una major equitat social, atès que afecta de ple al benestar quotidià de la ciutadania. Un benestar que, en l’actualitat, procuren les dones de les famílies però que, en un futur immediat i donada la urgència de la situació, ha de ser contemplat per serveis públics o comunitaris, igual que s’ha fet amb l’educació o la sanitat.

L’objectiu principal d’aquest projecte és explorar les possibilitats efectives de creació de nous perfils professionals capaços d’atendre el conjunt de necessitats socials relacionades, principalment, amb l’atenció i la cura de les persones en la seva vida quotidiana.

Data d’inici: 22/12/2011
Data fi: 21/12/2013
Finançament: Instituto de la Mujer
Referència oficial: 2011-0004-INV-00120
Investigador responsable: Teresa Torns
Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

Documents i publicacions:

Torns, Teresa; Borràs, Vicent; Moreno, Sara; Recio, Carolina (2014): Nuevas profesiones para la organización social del cuidado cotidiano. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Instituto de la Mujer

MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS MARTÍN, Teresa (2016): “Significados e imaginarios de los cuidados de larga duración en España. Una aproximación cualitativa desde los discursos de cuidadoras”. Papeles del CEIC, vol. 2016/1, nº 145 . [http://dx.doi.org/10.1387/pceic.15195]

RECIO CÁCERES, Carolina; MORENO-COLOM, Sara; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS, Teresa (2015): “La profesionalización del sector de los cuidados”. Zerbitzuan: revista de servicios sociales, Núm. 60 (Diciembre 2015), 179-193. [http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.60.12] .

MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; TORNS MARTÍN, Teresa; BORRÀS CATALÀ, Vicent (2016): “Long-term care in Spain: Difficulties in professionalizing services”. Women & Aging, DOI: 10.1080/08952841.2015.1125699 .

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Gènere i treball, Línies de recerca, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes I+D, Recerca, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.