La bretxa salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi de barreres institucionals, organitzacionals i culturals. Propostes per a la intervenció – BRIDGES

La bretxa salarial (BS) és una de les expressions més notòries de les desigualtats de gènere al mercat de treball, que incideix directament sobre les condicions de treball i de vida de les dones. D’aquí la seva transcendència en les agendes pública i acadèmica. La reducció de la BS és un objectiu europeu d’ocupació lligat a la consecució de la igualtat d’oportunitats i a la independència econòmica de les dones. En termes de condicions de treball i d’ocupació, la BS és un indicador de situacions i de trajectòries laborals i professionals clarament diferenciades per raó de gènere. Així mateix, aquesta al·ludeix a les percepcions i valors diferencials atorgats al treball d’homes i de dones, així com al seu reconeixement en termes professionals. Més enllà de l’àmbit estricte del mercat de treball, la BS exemplifica el vincle entre l’activitat laboral i les responsabilitats domèstiques i familiars que pesen, sobretot, sobre les dones adultes. En termes de condicions de vida els efectes de la bretxa salarial són clars, tant en termes de recursos presents per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària, com en el futur accés a prestacions de jubilació.
En aquest context, les polítiques orientades a la reducció de la BS semblen haver tingut un èxit escàs. A què és degut? Quins són els obstacles que dificulten la viabilitat o l’eficàcia d’aquestes polítiques? A què es deu la disparitat en l’abast de la BS? Existeixen entorns sectorials o empresarials més o menys proclius a les desigualtats salarials? Quin paper juguen les percepcions i imaginaris sobre l’ocupació femenina? Com es pot fer front a aquestes possibles barreres? Aquestes són les principals preguntes que es planteja aquest projecte. Per respondre a elles, es planteja una aproximació als nivells sectorial i d’empresa, que posi especial atenció en la identificació dels factors institucionals, organitzacionals, i culturals o simbòlics, que o bé fomenten o bé podem contribuir a minimitzar la BS. Sota aquesta òptica, el projecte es planteja un doble objectiu. D’una banda, pretén indagar en aspectes del fenomen poc estudiats fins al moment. Per altra banda, pretén aportar idees i instruments que permetin contribuir a eradicar aquesta forma de desigualtat de gènere. En aquest sentit, la participació dels agents socials i institucions concernides per aquesta qüestió constitueix una dimensió clau del projecte. Amb aquesta finalitat, s’ha previst la creació d’un Consell Assessor, format tant per expertes com per representants d’institucions i organitzacions directament implicades en la problemàtica de la BS. A més de la seva contribució a la disseminació i aplicabilitat dels resultats obtinguts, aquest Consell suposa una garantia de participació externa, al llarg del procés d’investigació.

Data d’inici: 15/02/2016

Data fi: 14/02/2018

Finançament: Programa RECERCAIXA-ACUP

Referència oficial: 2015ACUP

Investigadora responsable: Pilar Carrasquer

Equip: Núria Sánchez Mira, Martí López Andreu, Albert Trinidad Jiménez, Carolina Recio

Web relacionada: http://pagines.uab.cat/brechasalarial/

Publicacions derivades:

Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel & Carrasquer Oto, Pilar (2021). A matter of fragmentation? Challenges for collective bargaining and employment conditions in the Spanish long-term care sector. Transfer: European Review of Labour and Research27(3), 319–335.

Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer Oto, Pilar (2020). «What slips through the cracks: The distance between regulations and practices shaping the gender pay gap». Economic and Industrial Democracy.

Sánchez Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar (2020). «Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach». QUIT Working paper series, n. 25.

Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar; Sánchez Mira, Núria (2019). «El papel de la regulación convencional en la caracterización sectorialmente específica de la brecha salarial de género». Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 6, p. 37-64.

Sánchez-Mira, Núria (2017). «La bretxa salarial de gènere en dades». Eines per a l’esquerra nacional, [en línia], 2017, Núm. 28, p. 68-78,

Carrasquer Oto, Pilar; Sánchez Mira, Núria; López Andreu, Martí (2017). «La intervención sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales». A M.R. Herrera-Gutierrez i G. Jaraiz Arroyo  (Coord) PACTAR EL FUTURO: Debates para un nuevo consenso en torno al Bienestar’ Actas del VI Congreso de REPS. Sevilla, 16 y 17 de febrero de 2016.

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Gènere i treball, Línies de recerca, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes I+D, Recerca, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.