Joel Martí Olivé

Equip / Professors investigadors
Joel Martí Olivé

Professor agregat laboral

Doctor en Sociologia, especialitzat en mètodes d’investigació social.

Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1998 (actualment en excedència), impartint docència de grau, màster i doctorat en mètodes quantitatius i qualitatius de recerca, anàlisi de xarxes i metodologies participatives. Investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball.

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Sociologia
Campus UAB- Edifici B
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Spain

Despatx: B1-187

+34 93 586 80 21
Joel.Marti@uab.cat
Curriculum Vitae
Web personal

Interesos de recerca

Els temes de recerca en els quals he treballat (sigui des de la investigació bàsica o aplicada) comprenen els camps del desenvolupament comunitari i la participació ciutadana, l’ocupació i les relacions laborals, la presó i la reinserció social, les migracions i la salut pública.
L’element comú en aquestes temàtiques docents i investigadores és l’interès per integrar perspectives i aproximacions metodològiques que el discurs i/o la pràctica acadèmica sol contraposar: combinació de mètodes quantitatius i qualitatius (mètodes mixtos); vinculació entre recerca i intervenció social (des de la investigació-acció); i articulació dels aspectes individuals i estructurals de la vida social (a través de l’anàlisi de xarxes socials).

Publicacions destacades

Martí, J., Albani, E., Ibàñez, A., & Cid, J. (2019). Personal networks and desistance from crime in young offenders. European Journal of Criminology. https://doi.org/10.1177/1477370819842207

Vacchiano, M., Martí, J., Yepes-Cayuela, L., & Miquel Verd, J. (2018). Personal networks in job insertion among young adults in times of crisis: An analysis in Barcelona | Las redes personales en la inserción laboral juvenile en tiempos de crisis. Un análisis en Barcelona. Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas, 161, 121–140. https://doi.org/10.5477/cis/reis.161.121

Cid, J., & Martí, J. (2017). Imprisonment, Social Support, and Desistance: A Theoretical Approach to Pathways of Desistance and Persistence for Imprisoned Men. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 61(13), 1433–1454. https://doi.org/10.1177/0306624X15623988

Martí, J., Bolíbar, M., & Lozares, C. (2017). Network cohesion and social support. Social Networks, 48, 192–201. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2016.08.006

Cid, J., & Martí, J. (2016). Structural context and pathways to desistance: Research in Spain. Global Perspectives on Desistance: Reviewing What We Know and Looking to the Future. https://doi.org/10.4324/9781315724423

Martí, J. (2016). Measuring in action research: Four ways of integrating quantitative methods in participatory dynamics. Action Research, 14(2), 168–183. https://doi.org/10.1177/1476750315590883

Bolíbar, M., Martí, J., & Verd, J. M. (2015). Just a question of time? The composition and evolution of immigrants’ personal networks in Catalonia. International Sociology, 30(6), 579–598. https://doi.org/10.1177/0268580915579925

Martí, J., & Cid, J. (2015). Imprisonment, family ties and recidivism. Exploring the limits of familism | Encarcelamiento, lazos familiares y reincidencia. Explorando los límites del familismo. Revista Internacional de Sociologia, 73(1). https://doi.org/10.3989/ris.2013.02.04

Lozares, C., Verd, J. M., Cruz, I., & Barranco, O. (2014). Homophily and heterophily in personal networks. From mutual acquaintance to relationship intensity. Quality and Quantity, 48(5), 2657–2670. https://doi.org/10.1007/s11135-013-9915-4

Bolibar, M., Marti, J., & Lozares, C. (2013). Mixing methods in Social Network Analysis: Applications to the analysis of migrants’ personal networks | Aplicaciones de los métodos mixtos al andlisis de las redes personales de la población inmigrada. Empiria, (26), 89–115. https://doi.org/10.5944/empiria.26.7154

Cid, J., & Martí, J. (2012). Turning points and returning points: Understanding the role of family ties in the process of desistance. European Journal of Criminology, 9(6), 603–620. https://doi.org/10.1177/1477370812453102

Aquesta entrada ha esta publicada en El QUIT, Equip, General, Personal Docent i Investigador. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.