Igualtat de Gènere en els Usos del Temps: canvis, resistències i continuïtats – GENERA

L’objectiu general del projecte és analitzar els canvis, les resistències i les continuïtats en els usos del temps dedicats al treball domèstic i de cura, fixant l’atenció en l’heterogeneïtat de les tendències i la naturalesa de les transformacions. Es tracta d’un objectiu general doble, articulat al voltant de dues discussions teòriques actualment presents a la literatura especialitzada sobre el procés de convergència de gènere en els usos del temps i l’impacte dels factors contextuals en les relacions de gènere.Els interrogants de partida són: Quins factors, estructurals i contextuals, afavoreixen la convergència de gènere en els usos del temps? Quina és la naturalesa, temporal o substancial, de les tendències de canvi? Quins factors, estructurals i contextuals, expliquen les continuïtats i les resistències al canvi? Quina és la conseqüència de les resistències: estancament o reculada?Els estudis realitzats per l’equip investigador apunten a la tendència de la convergència de gènere amb limitacions socioculturals que plantegen certa revolució estancada i algunes reculades. D’una banda, disminueixen les diferències entre el temps que dones i homes dediquen a la feina domèstica i de cura. D’altra banda, persisteix la desigualtat tant en la quantitat de temps dedicat a aquestes tasques, com en la segregació d’aquestes segons el contingut i la dimensió temporal.En paral·lel, les anàlisis sobre l’impacte social dels contextos de crisi, com la COVID -19, apunten a la intensificació del treball no remunerat de les dones, especialment de cures, reforçant els rols tradicionals de gènere. Partint del conjunt de resultats previs, el projecte proposa ampliar el coneixement sobre l’heterogeneïtat en les tendències de canvi i continuïtat, així com la naturalesa de les transformacions per aprofundir en aspectes no abordats al voltant dels avenços, estancaments i retrocessos que s’amaguen després de les contradiccions o resistències en els usos del temps.Data inici: 01/09/2022 Data fi: 31/08/2025 Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència: PID2021-122515NB-I00 Investigadors principals: Sara Moreno Colom & Vicent Borràs Equip: Alvaro Briales (UCM), Irene Cruz Gómez (IERMB) Lidia Arroyo (UOC), Núria Sánchez Mira (Université de Neuchâtel) Joan Rodríguez Soler (UAB), Sandra Sánchez Sinisterra (UAB)Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/genera/Documents i Publicacions:Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2024). Capítulo 1. Cuando lo doméstico se difumina en los cuidados: entre lo material y lo simbólico. A: Sofía Pérez de Guzman Padrón & Marcela Iglesias Onofrio (coord.). Sociedades del cuidado en transición: una perspectiva iberoamericana. Dykinson. (colección Conocimiento Contemporáneo, núm. 171) (pp.16-35).Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2023). Igualdad de género en los usos del tiempo: cambios, resistencias y continuidades. Perspectiva teórica y modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 29. https://ddd.uab.cat/record/ /286587Impacte en mitjans:Rius, M. (7/03/2024). El conflicte de les tasques domèstiques: ell s’acomoden en el paper d’aprenent. La Vanguardia. 2. https://www.uab.cat/doc/DOC_sara_vicentSanz, M. (07/03/2024). El conflicto en las tareas del hogar: las mujeres organizan y ordenan; los hombres aprenden y ejecutan. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/conflicto-tareas-hogar-mujeres-organizan-ordenan-hombres-aprenden-ejecutan_2024030765e9ee17dac8310001fd9668.htmlVirgili M. (Anfitrión). (11/03/2024). Les dones i els dies. La feina invisible de les cures [Podcast de audio]. 3cat. https://www.ccma.cat/3cat/la-feina-invisible-de-les-cures/audio/1200999/
Aquesta entrada ha esta publicada en Gènere i treball, Línies de recerca, Projectes en curs, Projectes en curs, Projectes en curs, Projectes en curs, Projectes I+D, Recerca, Temps, treball i vida quotidiana, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.