Estudi comparat de casos sobre la influència mútua entre el capital i la integració socials i la inserció, estabilitat, promoció i qualificació en l’ocupació

L’objectiu general del projecte consisteix a examinar la correspondència o influència mútua entre, d’una banda, la pertinença a determinats col·lectius socials, caracteritzats i identificats segons la distribució i/o apropiació dels recursos de diferents tipus de Capital Social, (CS) i, de l’altra, el grau d’Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació (IEPC) en l’àmbit de l’ocupació, intervenint el mecanisme de la Integració Social (IS) i sota el marc conceptual i operatiu de la Teoria i Anàlisi de les Xarxes Socials (TARS).

Els col·lectius comparats es caracteritzaran pel temps de residència o estada a Catalunya de les persones de cada col·lectiu i dels seus progenitors immediats, pel nivell d’urbanització de residència i pel gènere. Es parteix, com supòsit general, que la influència indicada és recíproca degut al fet que la Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació en l’ocupació, s’inscriu en un Capital i àmbit, com és el productiu i econòmic, que, al seu torn, retroalimenta el Capital Social, la Integració Social i els altres tipus de capital.

:

Data d’inici: 01/12/2008

Data fi: 01/12/2011

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

Investigador responsable: Carlos Lozares

Equip: Joel Martí, José Luis Molina, Joan Miquel Verd, Pedro López Roldán, Ramon de Alós-Moner, Oriol Barranco, Mireia Bolíbar, Irene Cruz

:

Documents i publicacions:

Bolívar, Mireia; Martí, Joel; Lozares, Carlos (2013): “Aplicaciones de los métodos mixtos al análisis de las redes personales de la población inmigrada”. EMPIRIA Revista de Metodología, núm. 26, pp. 89-116 .

Bolívar, Mireia (2011): “Las asociaciones en las redes personales. ¿Mecanismo de integración de la población inmigrante?”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2011): “Densidad, clase social y apoyo expresivo”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2013): “La fuerza de los lazos: una exploración teórica y empírica de sus múltiples significados”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, núm. 26, pp. 149-174.

López-Roldán, Pedro: Alcaide, Vanessa (2011): “El capital social y las redes personales en el estudio de las trayectorias laborales”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Bolívar, Mireia; Muntanyola, Dafne (2013): “La centralidad en las redes sociales: medición, correlación y aplicación”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 77-97.

Lozares, Carlos; Martí, Joel; Molina, José Luis; García-Macías, Alejandro (2013): “La cohesión-integración versus la fragmentación social desde un perspectiva relacional”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 57-75.

Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol (2013): “El potencial analítico de las redes socio-métricas y ego-centradas: una aplicación al estudio de la cohesión-integración de colectivos sociales”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Núm. 26, pp. 35-62 .

Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Cruz, Irene; Barranco, Oriol (2013): “Homophily and heterophily in personal networks. From mutual acquaintance to relationship intensity”. Quality & Quantity International Journal of Methodology .

Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152.

Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro (2012): “El atributismo estructural y el interaccionismo estructural en ciencias sociales: ¿concepciones alternativas, antagónicas o complementarias?”. Metodología de Encuestas, Vol. 14, pp. 25-44 .

Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152

Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel; Molina, José Luis (2011): “Cohesión, Vinculación e Integración sociales en el marco del Capital Social”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel, Bolívar, Mireia; Cruz, Irene; Molina, José Luis (2011): “El análisis de la Cohesión, Vinculación e Integración sociales en las encuestas EgoNet”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

Lozares, Carlos; Sala, Mireia (2011): “Capital Social, cohesión social y uso de la lengua “. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel (2011): “De la homofilia a la cohesión social y viceversa”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

Martí, J., Bolíbar, M., & Lozares, C. (2017). “Network cohesion and social support. Social Networks”, 48, 192–201. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2016.08.006

Molina, José Luis; Bolívar, Mireia; Cruz, Irene (2011): “La dispersión geográfica de las redes personales: cálculo y significado”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

Informe de Difusió: Les Xarxes Socials a Catalunya: un estudi de casos comparatius entre col·lectius de la població catalana

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Innovació i desenvolupament metodològic, Línies de recerca, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes finalitzats, Projectes I+D, Recerca, Tots. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.