Artículos publicados en 2000

LOPE, A. (2000): » La Sociología en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo». Boletín Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Valladolid, núm. 1, año 3, pp. 1-4.

LOPE, A. (2000): » Presentació de les I Jornades de Recerca en el Marc Institucional de la Universitat». Papers Revista de Sociologia, núm. 59, pp. 10-13.

LÓPEZ ROLDÁN, P.; LOZARES, C.; DOMÍNGUEZ, M. (2000): » Disseny i construcció d’una mostra estratificada a partir de dades censals». Questiió. Quaderns d’Estadística i Investigació Operativa. Revista de la Universitat Politècnica de Catalunya, vol. 24, núm. 1, pp. 111-136.

LÓPEZ ROLDÁN, P; MARTÍ OLIVÉ, J. (2000): » Coordinació del ‘Monogràfic sobre tècniques de investigació social». Revista Catalana de Sociologia, núm. 11, pp. 7-12.

LOZARES, C (2000): » L’activitat situada i/o el coneixement socialment distribuït en l’estudi d’un lloc de treball». Revista Catalana de Sociologia, núm. 11, pp. 175-182.

LOZARES, C. (2000): » El discurs reticular; més enllà de la classificació». Revista Catalana de Sociologia, núm. 11, pp. 183-191.

MARTÍN ARTILES, A.; ALOS, R.; JODAR, P. (2000): » Acuerdos de empleo y pactos locales: el pacto por el empleo del Vallès Occidental». Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 17. Madrid.

MARTÍN ARTILES, A.; SISSON, K.; ALOS, R. (suport) (2000): » Handling restructuring: Collective Agreements on Employment and Competitiveness». Luxemburg: Office for Official Publications of European Communities.

TORNS, T. (2000): » Societat I gènere». Suplements dels Annals de Medicina, Vol. 83 sup. 1.

TORNS, T.; CARRASQUER, P. (2000): » Societat i Gènere». Suplements dels Annals de Medicina, vol.83, supl. 1.

VERD, J.M.; LOZARES, C. (2000): » La teoria de xarxes socials aplicades a la interpretació d’entrevistes narratives. Una proposta». Revista Catalana de Sociologia, núm. 11, pp. 191-196 .

VERD, J.M.; LOZARES, C.; MARTÍ, J.; LÓPEZ, P. (2000): » Aplicació de les xarxes socials a l’anàlisi de la formació invisible en l’empresa». Revista Catalana de Sociologia, núm. 11, pp. 87-104.

Esta entrada fue publicada en Artículos, Artículos publicados entre 2000-2004, General, Publicaciones. Guarda el enlace permanente.