Artículos publicados en 1996

ALOS, R.; JODAR, P. (1996): » Nuevos cambios y viejas divisiones. Globalización del capital y segmentación del trabajo». Documents de Treball, núm. 9606. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona. .

ALOS, R.; JODAR, P.; MENDOZA, R. (1996): » Los observatorios locales de los mercados de trabajo. El caso de Santa Coloma de Gramenet». Documents de Treball, núm. 9601. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona. .

BORRÀS, V. (1996): » L’estructuració del consum a través de l’anàlisi de correspondències». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 89-102. .

DOMÍNGUEZ, M.; LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): » La construcció de tipologies: procés i tècniques d’anàlisi de dades». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 31-39. .

DOMÍNGUEZ, M.; SÁNCHEZ, C. (1996): » Aspectes metodològics i tècnica d’anàlisi de les dades per a l’estudi dels grups i les classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 59-69. .

LLORENS, C.; MARTÍ, J.; VERD, J.M. (1996): » El debat sobre la formació». Revista Catalana de Sociologia, núm. 2, pp. 51-82. .

LLORENS, C.; MARTÍ, J.; VERD, J.M. (1996): » Els amics, el somriure complaent i el curs de CAD-CAM. Quina formació per a quina ocupació». Àmbits de Política i Societat, núm. 1, pp. 45. Barcelona. .

LOPE, A. (1996): » La Catalogna». Quaderni Regionali di Ricerca (Modelli Regionali di regolazione delle relazioni di lavoro in Italia e nelle regione Forti d’Europa), núm. 6, pp. 79-106. Milán. .

LOPE, A. (1996): » La regulació de les relacions laborals a les quatre regions motors d’Europa. El cas de Catalunya». Anuari sociolaboral de Catalunya 1995, pp. 67-74. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona.

LOPE, A.; MARTÍN ARTILES, A. (1996): » Formación y empleo: ¿Qué formación para qué empleo?». Revista de Economía y Sociología del Trabajo, núm. 27-28, pp. 254-266.

LOPE, A.; MARTÍN ARTILES, A. (1996): » Las relaciones entre formación y empleo: ¿Qué formación, para qué empleo?». Revista Economía y Sociología del Trabajo, núm. 27/28, pp. 254-266.

LÓPEZ BULLA, J.L.; ALOS, R. (1996): » Empleo, prestaciones sociales y Estado del bienestar». Quaderns CAPS, núm. 25, pp. 17-24.

LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): » La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 41-58.

LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): » La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 41-58. LOZARES, C. (1996): “L’enquesta: mètode i instrument; desviacions i errors.”. Àmbits de Política i Sociologia, núm. 1.

LOZARES, C. (1996): » La teoría de redes sociales». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 103-126.

LOZARES, C.; DOMÍNGUEZ, M. (1996): » Tratamiento multivariado de subpoblaciones en una gran encuesta social: la construcción de zonas sociales». Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 71-87.

Esta entrada fue publicada en Artículos, Artículos publicados entre 1999-1999, General, Publicaciones. Guarda el enlace permanente.