Sara Moreno Colom

Sara Moreno Colom és Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Actualment, és Professora del Departament de Sociologia de la UAB, Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i de l’Institut d’Estudis del Treball.

Sara Moreno Colom es Doctora en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualmente, es Profesora del Departamento de Sociología de la UAB, Vicerectora de Alumnado y Empleabilidad de la UAB e investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball y del Institut d’Estudis del Treball. Sara Moreno Colom has obtained Ph.D in Sociology at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). She is teaching sociology as lecturer in the Department of Sociology (UAB), she is Associate Dean of Institutional Relations at the Faculty of Political Science and Sociology (UAB) and researcher at the Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (UAB) and at the Institut d’Estudis Treball (UAB).

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.