Ramon de Alos-Moner Vila

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona l’any 1974 i doctorat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi “Mercat, classe i persona en les relacions laborals. Entre la individualitat i l’acció col·lectiva”.

En els últims anys ha participat en investigacions col·lectives sobre model d’ocupació , desigualtats i polítiques socials ; immigració , mercat de treball i polítiques laborals ; immigració i sindicalisme , treball i reinserció social ; camps en els que compta amb materials presentats i congressos i publicacions en revistes especialitzades .

Licenciado en economía por la Universitat de Barcelona en 1974. El año 1993 se incorporó como profesor (titular de escuela universitaria) de sociología a la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se doctoró con la tesis “Mercat, classe i persona en les relacions laborals. Entre la individualitat i l’acció col·lectiva”.
En los últimos años ha participado en investigaciones colectivas sobre modelo de empleo, desigualdades y políticas sociales; inmigración, mercado de trabajo y políticas laborales; inmigración y sindicalismo, trabajo y reinserción social; campos en los que cuenta con materiales presentados y congresos y publicaciones en revistas especializadas.Bachelor’s degree obtained at the Universitat de Barcelona in 1974. Tenured Professor of College appointed to the Department of Sociology of the Universitat Autònoma de Barcelona since 1993.
He obtained his PhD with the dissertation “Mercat, classe i persona en les relacions laborals. Entre la individualitat i l’acció col·lectiva”.

In recent years he has been involved in researches on employment model , inequalities and social policies; immigration and labor market policies; immigration and trade unionism , labor and social reintegration.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.