Óscar Molina Romo

L’Oscar Molina és professor agregat interí adscrit al Departament de Sociologia i investigador del Centre d’Estudis Sociològics QUIT / Institut d’Estudis del Treball de la Universistat Autònoma de Barcelona.

Es va llicenciar en Economia per la Universitat Pompeu Fabra a l’any 1998. Posteriorment va obtenir el títol de doctor en Ciències Polítiques i Socials en l’Institut Universitari Europeu (IUE) de Florència (2004).

La seva tesi doctoral analitzava els canvis en els sistemes de negociació col•lectiva a Espanya i Itàlia durant les dues últimes dècades. Després de realitzar labors d’assistent d’investigació en el Robert Schuman Centre (IUE).
Ha estat investigador post-doctoral el grup de relacions laborals i recursos humans de University College Dublin (2005-2007) i investigador ICREA en el QUIT. Ha impartit cursos de relacions laborals a Europa, globalització i relacions laborals i sociologia del treball. Oscar Molina es profesor agregado interno adscrito al Departament de Sociología i investigador del Centre d’Estudis Sociològics QUIT/Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Se licenció en Economía por la Universidad pompeu Fabra en 1998. Posteriormente obtuvo el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia (2004).

Su tesis doctoral analizaba los cambios en los sistemas de negociación colectiva en España e Italia durante las dos últimas décadas.

Tras realizar labores de asistente de investigación en el Robert Schuman Centre (IUE), ha sido investigador post-doctoral el grupo de relaciones laborales y recursos humanos de University College Dublin (2005-2007) e investigador ICREA en el QUIT. Ha impartido cursos de relaciones laborales en Europa, globalización y relaciones laborales y sociología del trabajo.Oscar Molina is lecturer appointed to the Department of Sociology and researcher at Centre d’Estudis QUIT / Institute for Labour Studies, Universitat Autònoma de Barcelona.

He holds a degree in Economics at Pompeu Fabra University 1998. He obtained his PhD in Social and Political Science at the European University Institute (EUI-Florence), in 2004.

His dissertation studied the changes in collective bargaining systems of Italy and Spain since the early 1980s.

After working as research assistant at the Robert Schuman Centre, he has been government of Ireland post-doctoral researcher at the Industrial Relations and Human Resources Group, University College Dublin (2005-2007) and ICREA Researcher at QUIT, Universitat Autonoma de Barcelona. He has taught courses on globalization and industrial relations, industrial relations in Europe and sociology of work.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.