Mattia VacchianoMattia VacchianoMattia Vacchiano

Llicenciat en Sociologia ( 2008 ) per la Università del Salento ( Itàlia ), ha completat els seus estudis amb un Màster ( 2011 ) en Ocupació, Mercat de Treball i Medi Ambient a la Università di Bologna . Va passar un semestre acadèmic a la Universitat de Salamanca (2005/2006) i , actualment , desenvolupa la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona com a membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball – QUIT, amb el suport d’una beca (FI) de la Generalitat de Catalunya.Licenciado en Sociologia (2008) por la Università del Salento (Italia), ha obtenido el titulo de Master (2011) en Ocupación, Mercado y Medioambiente en la Università di Bologna. Ha cursado parte de sus estudios en la Universidad de Salamanca (curso 2005/2006) y, actualmente, está cursando el programa de Doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona como becario FI del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT. Graduated in Sociology (2008) from the Università del Salento (Italy), he has completed his studies with a Master degree (2011) in Occupation, Labour Market and Environment at the Università di Bologna. He spent a academic semester in the Universidad de Salamanca (2005/2006) and, currently, he is a PhD student in the Universitat Autònoma de Barcelona as member of the Sociological Research Centre on Everyday Life and Work – QUIT, holding a Generalitat de Catalunya fellowship (FI).

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.