Matilde Massó Lago

Matilde Massó Lago- Membre del grup QUIT. Llicenciada en Sociologia al 2001 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Posseïx una beca FPI del Ministeri d’Educació i Ciència per a la realització de la tesi doctoral i la col·laboració en el projecte investigador del grup QUIT. Va obtenir el DEA en l’any 2005 després de la lectura del treball d’investigació titulat “La gestió per competències i els seus efectes en les relacions laborals”. Les seves línies d’investigació es centren en l’anàlisi de les qualificacions, les noves formes de gestió dels recursos humans, i la gestió de les competències a Espanya.Matilde Massó Lago- Miembro del grupo QUIT. Licenciada en Sociología en el 2001 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee una beca FPI del Ministerio de Educación y Ciencia para la realización de la tesis doctoral y la colaboración en el proyecto investigador del grupo QUIT. Obtuvo el DEA en el año 2005 tras la lectura del trabajo de investigación titulado “La gestión por competencias y sus efectos en las relaciones laborales”. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de las cualificaciones, las nuevas formas de gestión de los recursos humanos, y la gestión de las competencias en España. Matilde Massó. She obtained the degree on Sociology in 2001, by the Autonomous University of Barcelone. In 2005 she obtained the DEA (Advanced Studies Degree) with the dissertation entitled “The Competences- based Human Resource Management and its effects on the industrial relations”. Nowadays she has a Ministery of Cience and Education’s bourse to collaborate with the QUIT research project and to undertake her own Ph. D. thesis. The main topics of her research are concern with qualifications ands skills, new forms of Human Resource Management and Competences- based Management in Spain.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.