Lídia Yepes CayuelaLídia Yepes CayuelaLídia Yepes Cayuela

Graduada en Sociologia en la menció en Polítiques Laborals i Socials (2013) amb Premi extraordinari de grau (Universitat Autònoma de Barcelona).
Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar, especialitat en Treball i Gènere (2014) amb la memòria d’investigació: Les xarxes personals com a estratègia de cerca de treball.
Ha col•laborat amb l’Institut d’Infància i Món Urbà i amb l’Observatori Català de la Joventut. Actualment realitza la seva tesi doctoral amb una beca FPU centrada en l’anàlisi de les trajectòries laborals dels joves.Graduada en Sociología en la mención en Políticas Laborales y Sociales ( 2013) con Premio extraordinario de grado ( Universidad Autónoma de Barcelona).
Máster oficial en Política Social , Trabajo y Bienestar , especialidad en Trabajo y Género ( 2014) con la memoria de investigación : Las redes personales como estrategia de búsqueda de trabajo.
Ha colaborado con el Instituto de Infancia y Mundo Urbano y con el Observatorio Catalán de la Juventud.
Actualmente realiza su tesis doctoral con una beca FPU centrada en el análisis de las trayectorias laborales de los jóvenes.Graduate with honors in Sociology specialized in Social and Labour Policies by the Universitat Autònoma de Barcelona (2013).
She held a Master in “Social Policy, Work and Welfare” specialized in Gender and Work (2014) with the Master dissertation: Social Networks as Strategy for Job Seeking.
She has collaborated with the Childhood Institute and Urban World (CIIMU) and the Catalan Observatory of Youth.
Currently, she is developing her PhD with the FPU grant focus on the analysis of labour trajectories of young people in Catalonia.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.