Joel Martí Olivé

Joel Martí és doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2000 amb la tesi “Formació i Ocupació en el discurs dels treballadors. Una proposta metodològica”.

És professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).
Com a docent imparteix cursos de mètodes d’investigació, tant quantitatius com qualitatius, així com també d’investigació acció, a graus i màsters de sociologia i criminologia. Ha dirigit més de 50 tesines i treballs de fi de màster i actualment dirigeix tesis doctorals que apliquen l’anàlisi de xarxes socials i l’anàlisi multinivell en el marc dels mètodes mixtos. Joel Marti es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2000 con la tesis “Formació i Ocupació en el discurs dels treballadors. Una proposta metodològica”.

Es profesor del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Como docente imparte cursos de métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, así como de investigación-acción, en grados y másters de sociología y criminología. Ha dirigido más de 50 tesinas y trabajos de fin de máster y actualmente dirige tesis doctorales que aplican el análisis de redes sociales y el análisis multinivel en el marco de los métodos mixtos. Joel Martí is Associate Professor of Sociology at the Universitat Autònoma de Barcelona, and member of Sociological Research Centre on Everyday Life and Work (QUIT) and the Institute for Labour Studies (IET).

He regularly teaches courses on research methods, both quantitative and qualitative, as well as action research. He has been the methodological advisor of more that 50 Master’s theses and is currently supervising PhD dissertations that apply social network analysis and multilevel analysis within the framework of mixed methods research.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.