Dafne Muntanyola i Saura

Dafne Muntanyola i Saura, llicenciada el 2003 en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursat cursos de postgrau ( International Graduate Program) a la Stockholm University (2003-2004), i com a becària FPU del grup QUIT ha presentat, el setembre de 2005, la memòria de recerca “L’anàlisi cognitiva i social del procés de representació cinematogràfic” amb el professor Carlos Lozares. Actualment està treballant en la tesi doctoral, que vol explicar de forma comparativa les implicacions cognitives del treball en equip, sobretot pel que fa a la coordinació de tasques i a les preses de decisions dels agents. Dafne Muntanyola Saura, licenciada el 2003 en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursado cursos de postgrado ( International Graduate Program) en la Stockholm University (2003-2004), y como becaria FPU del grupo QUIT ha presentado, en setiembre del 2005, la memoria de investigación “El análisis cognitivo y social del proceso de representación cinematográfico” con el profesor Carlos Lozares. Actualmente está trabajando en la tesis doctoral, que quiere explicar de forma comparativa las implicaciones cognitivas del trabajo en equipo, sobretodo por lo que se refiere a la coordinación de tareas y a las tomas de decisiones de los agentes. Dafne Muntanyola Saura, B.A. in Sociology in 2003 by the Universitat Autònoma de Barcelona. She has been enrolled in International Graduate Program in Stockholm University during 2003- 2004, and as a PhD Candidate in the QUIT Research Group, she has developed the research dissertation “ The Cognitive and Social Analysis of a Filmic Process of Representation”, supervised by professor Carlos Lozares. She is currently working with her PhD Doctorate Thesis, which establishes an analytical comparison between the cognitive implications of team working. Specially, her attention lies on task coordination and the agents’ decision making.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.