Carolina Recio Cáceres

Llicenciada en Sociologia (2002) i Doctora en Sociologia (2013) per la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2006 va obtenir una beca de Formació del Personal Investigador (Programa FPI) del Ministeri d’Educació i Ciència i des de llavors ha estat involucrada en diversos projectes de recerca del grup QUIT.
És professora associada del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Licenciada en Sociología (2002) y Doctora en Sociología (2013) por la Universidad Autònoma de Barcelona. El año 2006 obtuvo una beca de Formación de Personal Investigador (Programa FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia y desde entonces ha colaborado con distintos proyectos de investigación del grupo QUIT.
Es profesora asociada del departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona.Graduate on Sociology (2002) and Phd on Sociology by Universitat Autònoma de Barcelona. She held a PhD fellowship of Ministry of Education and Science from 2006 to 2010. She has been participated in research projects of QUIT since 2006.
She is associate professor at Sociology Department of Universitat Autònoma de Barcelona.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.