Alejandro Godino Pons

Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Granada (2009), Alejandro realitza els seus estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on durant el curs acadèmic 2009/2010 va estudiar el Màster Europeu en Treball i Política social. Anteriorment, ha realitzat estades a l’estranger (Universitat de Limerick (curs 2007/2008)), ha realitzat pràctiques d’empresa al món dels Recursos Humans i ha treballat com a voluntari en àmbits d’orientació soci-laboral a immigrants.

Ha col•laborat com a tècnic de recerca en diverses projectes: Bargaining for Social Rights at Sectoral Level – BARSORIS (Commission of the European Communities ), Evaluación de las políticas del Mercado de Trabajo en el sur de Europa: la importancia de los actores (Ministerio de Economía y Competitividad), Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING (Commission of the European Communities – 7 PM), Noves estratègies per a la immigració: requalificació per a un nou mercat de treball (ACUP – Programa Recercaixa), Inmigrantes en la crisis económica ¿trayectorias laborales bloqueadas? (Obra social “La Caixa”), Estudio sobre la representación sindical de CCOO en España (Fundación Cultural 1º de Mayo), i Informe bienal de evaluación de las políticas de empleo en España (Fundació “la Caixa”).
Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada (2009), Alejandro realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudió el Máster Europeo en Trabajo y Política social durante el curso académico 2009/2010. Anteriormente, ha realizado estancias en el extranjero (Universidad de Limerick (curso 2007/2008)), ha realizado prácticas de empresa en el mundo de los Recursos Humanos y ha trabajado como voluntario en ámbitos de orientación socio-laboral a inmigrantes.

Ha colaborado como técnico de investigación en diversos proyectos desarrollados por el QUIT: Bargaining for Social Rights at Sectoral Level – BARSORIS (Commission of the European Communities), Evaluación de las políticas del Mercado de Trabajo en el sur de Europa: la importancia de los actores (Ministerio de Economía y Competitividad), Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING (Commission of the European Communities – 7 PM), Noves estratègies per a la immigració: requalificació per a un nou mercat de treball (ACUP – Programa Recercaixa), Inmigrantes en la crisis económica ¿trayectorias laborales bloqueadas? (Obra social “La Caixa”), Estudio sobre la representación sindical de CCOO en España (Fundación Cultural 1º de Mayo), e Informe bienal de evaluación de las políticas de empleo en España (Fundació “la Caixa”).
Graduated in Sociology in the University of Granada, Alejandro develops his Doctoral studies in the University Autonomous of Barcelona, where he studied the European Master in Labour Studies during the academic year 2009/2010. Previously, he spent periods abroad (University of Limerick (2007/2008)), has had work experience in the world of Human Resources and has worked as a volunteer in areas of socio-professional guidance to immigrants.

He has been involved as researcher in several projects developed by QUIT: Bargaining for Social Rights at Sectoral Level – BARSORIS (Commission of the European Communities ), Evaluación de las políticas del Mercado de Trabajo en el sur de Europa: la importancia de los actores (Ministerio de Economía y Competitividad), Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING (Commission of the European Communities – 7 PM), Noves estratègies per a la immigració: requalificació per a un nou mercat de treball (ACUP – Programa Recercaixa), Inmigrantes en la crisis económica ¿trayectorias laborales bloqueadas? (Obra social “La Caixa”), Estudio sobre la representación sindical de CCOO en España (Fundación Cultural 1º de Mayo), and Informe bienal de evaluación de las políticas de empleo en España (Fundació “la Caixa”).

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.