Albert Trinidad JiménezAlbert Trinidad JiménezAlbert Trinidad Jiménez

Graduat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). Actualment cursa el Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar, especialitat en Treball i Gènere. La seva memòria d’investigació pren per títol “La desigualtat de gènere en l’ocupació: una anàlisi de classe a partir de la disponibilitat laboral”, i està dirigida per la Dra. Pilar Carrasquer i el Dr. Joan Miquel Verd.
Ha treballat com a tècnic de recerca en el projecte “La brecha salarial y la brecha de cuidados. Dos factores de desigualdad de género”, dirigit per la Dra. Teresa Torns, i ha col·laborat en el projecte “La ocupabilidad de los jóvenes: formación, género y territorio”, dirigit pel Dr. Vicent Borràs. Actualment treballa com a tècnic de recerca en el projecte “La brecha salarial como fenómeno multidimensional. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales. Propuestas para la intervención”, dirigit per la Dra. Pilar Carrasquer.

Graduado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona (2016). Actualmente cursa el Máster oficial en Política Social, Trabajo y Bienestar, especialidad en Trabajo y Género. Su memoria de investigación se titula “La desigualdad de género en el empleo: un análisis de clase a partir de la disponibilidad laboral”, y está dirigida por la Dra. Pilar Carrasquer y el Dr. Joan Miquel Verd.
Ha trabajado como técnico de investigación en el proyecto “La brecha salarial y la brecha de cuidados. Dos factores de desigualdad de género”, dirigido por la Dra. Teresa Torns, y ha colaborado en el proyecto “La ocupabilidad de los jóvenes: formación, género y territorio”, dirigido por el Dr. Vicent Borràs. Actualmente trabaja como técnico de investigación en el proyecto “La brecha salarial como fenómeno multidimensional. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales. Propuestas para la intervención”, dirigido por la Dra. Pilar Carrasquer.
Degree in Sociology by the Autonomous University of Barcelona (2016). He’s currently attending a Master in Social Policy, Work and Care, specialized in Work and Gender. His Master dissertation is titled “Gender inequality in employment: an analysis of class from the labour availability”, directed by Dra. Pilar Carrasquer and Dr. Joan Miquel Verd.
He has taken part as researcher in the project “La brecha salarial y la brecha de cuidados. Dos factores de desigualdad de género”, directed by Dra. Teresa Torns. He has involved in the project “La ocupabilidad de los jóvenes: formación, genero y territorio”, directed by Dr. Vicent Borràs. Currently he takes part as a researcher in the project “La brecha salarial como fenómeno multidimensional. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales. Propuestas para la intervención”, directed by Dra. Pilar Carrasquer.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.