Treball, valors i canvi. Les ruptures de la precarietat

12 d’abril 2000

Ivan Miró i Daniel Ortiz

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.