Tractament multiestratègic de la investigació

7 de març de 1994

Carlos Lozares, Departament de Sociologia, UAB i Aaron Cicourel, Universitat de Califòrnia, San Diego

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.