Sur la formation pour les emplois de proximité

21 i 22 setembre 1995

Pina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDDIST-CNRS, Paris), Teresa Torns (QUIT-UAB) i Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles)

Departament de Sociologia, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.