Relacions Laborals en transició: els casos d’Argentina i Espanya

19 setembre 1994

Faustino Miguélez, Antonio Martín, Andreu Lope UAB, Departament de Sociologia, Grup QUIT
Juan Carlos Torre, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires
Carlos Waisman, Universitat de Califòrnia, San Diego

Fundació Jaume Bofill, Barcelona

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.