Relacions entre generacions: transmissió i ruptura

14 de octubre 1992

Daniel Bertaux, Centre d’Études des Mouvements Sociaux (PARIS)

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.