Transicions i trajectòries laborals en temps de crisis i austeritat (2007-2011). Una primera identificació de la població espanyola de 20 a 60 anys afectada per canvis en el mercat de treball

Speaker: Martí López

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

Date: 28/04/2014

This entry was posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014. Bookmark the permalink.