L’absentisme laboral de les dones a una institució sanitària

23 de febrer 1993

Teresa Torns i Pilar Carrasquer, Departament de Sociologia, Grup d’Estudis Sociològics QUIT

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.