La reforma del mercat de treball

13 de gener de 1994

Albert Recio, Departament d’Economia Aplicada, UAB i Faustino Miguélez, Departament de Sociologia, UAB

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.