La gestió dels recursos humans a les empreses multinacionals

novembre 1993

Euroconferència Organitzada per: Grup d’Estudis Sociològics QUIT i Industrial Relations Research Unit, IRRU

Hotel Almirante, Barcelona

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.