Knowledge Transfer

Knowledge Transfer

Knowledge Transfer

This section encompasses a very broad range of activities resulting from mutually beneficial collaborations between universities, businesses and the public sector.

In our discipline, sociology, knowledge transfer is about the transfer of intangible, intellectual property and expertise, between academia and the non-academic community. It’s a form of return to society aiming at enhancing economic growth, living conditions and social wellbeing.

Policy making oriented actions

 • Policy making oriented actions
  • Participation in a session of the Global Deal Forum 2022 in Madrid

   2022 – Óscar Molina

   The Global Deal Forum is one of the primary global annual events on social dialogue. It will bring together Global Deal partners, including key policy makers. Óscar Molina has participated in the session ” Social dialogue and labour market reform in Spain” 

   More information

    

  • Participation in the Time Use Week

   2022 – Sara Moreno 

   Time Use Week – Time and (Ine)qualities is the international meeting in time politics. Held between 24 and 28 October in Barcelona, this ninth edition has been dedicated to promoting good practices and knowledge in the politics of the time. During the event, political institutions, seekers in the field, social agents and international citizens participate. 

   Sara Moreno participated in the Round Table “The right to time, the pending conquest of the XXI century?” 

   Web event 

   Sara Moreno Session 

    

  • Participation in the VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género

   2022 – Sara Moreno 

   The VI Ibero-American Summit on Local Gender Agendas is convened by the Ibero-American Union of Municipalists and co-organized by the United Nations entity dedicated to promoting gender equality and the empowerment of women – UN Women, the Ibero-American General Secretariat (SEGIB), the United Nations Development Program (UNDP) and the Inter-American Commission of Women (CIM-OAS).  

   Sara Moreno participated in the Master Conference “Care in the key of local governance”. 

   Web event

    

  • Moderation of the first conference on the Catalan employment system. Guidance and labor intermediation: current situation and transformations in the digital era

   2022 – Óscar Molina

   Conference organized by the Centre d’Orientació i Emprenedoria de Catalunya (COE-CAT) focused on guidance and labor intermediation, with emphasis on current transformations. The keynote speech focused on the key role of guidance and labor intermediation in improving the effectiveness of Public Employment Services and the round table on good innovative practices in career guidance.

   View more

    

  • Expert presentation at the conference “Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva”

   2022 – Pilar Carrasquer

   Event organized by the Labor Relations Council took place at the headquarters of the Labor, Economic and Social Council of Catalonia, CTESC, with the triple aim of reflecting on the uses of time in the current context; to present the monograph on the impact of COVID-19 on these uses of the times and to disseminate the guidelines of the Council agreement “10 objectives for collective bargaining”. 

   Presentation 

   View more

    

  • Conference Cures in the community: innovation and transformation from local policies

   2022 – Sara Moreno

   Participation of Sara Moreno in the Conference organized by the Diputació de Barcelona, within the project “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat” (Towards a new public system of care in the community) which aims to address the crisis of care moving towards a more dignified and fairer care system. 

   View more

  • Presentation of the first part of the report “Youth, Covid-19 and inequalities”

   2020 – Joan Miquel Verd & Sara Moreno

   The Observatori Català de la Joventut, in collaboration with the Inclusion Area of the Agència Catalana de la Joventut (ACJ), has published the first part of the report Youth, COVID-19 and inequalitiesCurrent and prospective situationfocused on the situation and needs of young people in Catalonia during the state of alarm and the coming months. 

   View Report

  • II International Congress for the elimination of domestic violence against women

   2020 – Sara Moreno

   Participation of Sara Moreno in the debate ‘The crisis of care and its impact in times of pandemic” within of the II International Congress for the elimination of domestic violence against women organized by Institut Català de les Dones. 

   View more

  • Webinar “Teleworking, labor rights and digital disconnection”

   2020 – Òscar Molina

   The webinar goal to explore the normalization of teleworking in our society as a result  of the pandemic, from a multidisciplinary perspective. It will also address the policy changes agreed between governments, trade unions and employers and their practical implications. 

   View more

  • ‘Time, citizenship and inequalities’

   2020 – Sara Moreno

   The number 16 of the collection opens a new line of analysis focused on the challenges that arise from the social agenda and the possibilities of intervention for the transformation, so time is understood as a catalyst and mirror of the social complexity that Define the current society. 

   View more

  • Sessió de treball sobre responsabilitat social i corresponsabilitat, organitzada pel Consell de Relacions Laborals (CRL)

   2015 – Teresa Torns

   La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, organitza una sessió de treball amb l’objectiu de reflexionar i avançar sobre com les empreses i organitzacions poden contribuir a la implantació de sistemes de conciliació i gestió del temps de treball que afavoreixin la coresponsabilitat dona, home, tant en l’esfera pública com privada.

   Polítiques de conciliació i corresponsabilitat: Nous reptes en el mercat de treball.

  • Jornada tècnica de responsables i gestors de serveis d’atenció domiciliària: Novetats de gestió i millores en el Servei Local de Teleassistència i el repte de l’atenció domiciliària integrada social i sanitària

   2015 – Teresa Torns

   La jornada és una trobada entre responsables tècnics i gestors de serveis d’atenció domiciliària dels ens locals. L’objectiu és realitzar una mirada a l’actualitat del Servei Local de Teleassistència i compartir nous instruments de gestió i novetats, complerts els dos anys de contracte i donats els nous projectes i col·laboracions que s’estan generant.

   Envelliment, tecnologia i serveis de proximitat

  • I Trobada dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Catalunya

   2015 – Sara Moreno

   L’objectiu dels SIAD és apropar a les dones de tot el territori serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida (laboral, social, personal, familiar i altres). Aquests serveis fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista, i formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per al Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. . La primera trobada anual dels SIAD ha acollit 110 professionals d’aquests serveis i ha consistit en una taula rodona sobre “Polítiques d’igualtat” amb Sara Moreno, doctora en Sociologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Tània Verge, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, de la Universitat Pompeu i Fabra, i Inma Pastor, directora de l’Observatori per a la Igualtat, de la Universitat Rovira i Virgil.

   Polítiques d’igualtat

  • Jornada: Envelliment de la població treballadora, organitzada per la Generalitat de Catalunya, Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco i Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación.

   2015 – Teresa Torns

   Aquesta Jornada es planteja amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i futura de l’envelliment de la població laboral des d’una visió integral i el més àmplia possible, per tal de contribuir a que les empreses i el conjunt de la societat s’adaptin als nous canvis amb la intenció d’adequar les condicions de treball i gestió de recursos humans per aconseguir una correcta gestió de l’edat i valorin l’opció de polítiques d’envelliment actiu.

   Veure més

  • Fòrum Català de Persones Expertes per a un Repartiment Igualitari del Temps de Treball

   2007 – Teresa Torns, Pilar Carrasquer, Vicent Borràs

   La participació  d’un ampli ventall de persones expertes de diversos sectors d’activitat de Catalunya, Espanya i Europa que, en diferents moments del procés, l’han fornit de ,reflexions i propostes, a partir de les seves pràctiques professionals i de la seva expertesa, a fi de Concretar mesures d’intervenció que facilitin un repartiment igualitari del temps de treball.

   Participació com a experta

Training actions

Awareness actions

Other actions