Jornades de Sociologia Aplicada

Bellaterra, gener 1991.

Pedro López: Organització d’una gran enquesta: l’Enquesta Metropolitana.

Equip de Mètodes i Tècniques del Departament de Sociologia de la UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.