Jornada “L’organització social del temps”

30 de gener de 2004

Organitzada pel Centre d’Estudis Sociològics QUIT dintre del marc de la recerca sobre el temps de treball a la negociació col·lectiva

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

Attached file

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.