Jornada: L’organització social de la cura de llarga durada: el debat entorn la seva professionalització”

Participant:

Semminar or conference title: Jornada: L’organització social de la cura de llarga durada: el debat entorn la seva professionalització”

Action title:

Year: 2013

Notes: La Jornada té com a finalitat contribuir al debat sobre la necessitat de trobar respostes per fer front a la cura de llarga durada.

This entry was posted in Dissemination, General, Seminars and conferences, Seminars and conferences 2013. Bookmark the permalink.