Jornada “Jóvenes en perpetuo tránsito hacia ninguna parte” que se celebrarà el proper 27 de gener, a la Sala de Plens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Participant:

Semminar or conference title: Jornada “Jóvenes en perpetuo tránsito hacia ninguna parte” que se celebrarà el proper 27 de gener, a la Sala de Plens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Action title:

Year: 2017

Notes: Organitzada pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT, neix lligada a un projecte de recerca que planteja la necessitat d’analitzar les possibilitats d’ocupabilitat dels joves incorporant la formació, el gènere i el territori com a factors explicatius centrals que permetin superar la disjuntiva entre l’oferta i la demanda del mercat de treball.

This entry was posted in Dissemination, General, Seminars and conferences, Seminars and conferences 2017. Bookmark the permalink.