jornada El principi d’igualtat en la negociació col·lectiva, organitzada per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Participant: Pilar Carrasquer

Semminar or conference title: jornada El principi d’igualtat en la negociació col·lectiva,  organitzada per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Action title:

Year: 2013

Notes:

This entry was posted in Dissemination, General, Seminars and conferences, Seminars and conferences 2013. Bookmark the permalink.