Estudi d’anàlisi sobre el treball no remunerat a Catalunya

Speaker: Sara Moreno & Vicent Borràs

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

Date: 15/04/2013

This entry was posted in Dissemination, General, QUIT seminars. Bookmark the permalink.