Els treballadors autònoms. Anàlisi a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball

Speaker: Joan Rodríguez Soler

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

Date: 09/02/2015

This entry was posted in Dissemination, General, QUIT seminars. Bookmark the permalink.