Els processos de recerca laboral juvenil: l’ús del Process Tracing com a mètode d’anàlisi qualitativa

Speaker: Mattia Vacchiano

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

Date: 30/09/2015

This entry was posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2015. Bookmark the permalink.