El perfil sòcio-laboral de l’atur femení a Espanya

23 de febrer de 1995

Teresa Torns (Departament de Sociologia, Grup d’Estudis Sociològics QUIT)

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.