Diferències i desigualtats (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012)

Speaker: Sara Moreno

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

Date: 03/03/2014

This entry was posted in Dissemination, General, QUIT seminars. Bookmark the permalink.