Category Archives: QUIT Seminars 2014

Statistical matching: introducción a la fusión de bases de datos

Speaker: Diego Fleitas Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball Date: 01/12/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Statistical matching: introducción a la fusión de bases de datos

La afiliación sindical de la población inmigrante El caso de CCOO de Cataluña

Speaker: Pere Jódar & Antonio Martín Institution: Universitat Pompeu Fabra – Universitat Autònoma de Barcelona Date: 30/06/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on La afiliación sindical de la población inmigrante El caso de CCOO de Cataluña

Malalts crònics i mercat laboral: la feina, la baixa i les seves problemàtiques

Speaker: Lina Masana Institution: Universidad Rovira i Virgili Date: 16/06/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Malalts crònics i mercat laboral: la feina, la baixa i les seves problemàtiques

¿Aporta algo al conocimiento de la dinámica laboral el análisis de las ofertas de empleo en internet? El caso de Infojobs

Speaker: Rosa Marrero Institution: Universidad de La Laguna Date: 12/05/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on ¿Aporta algo al conocimiento de la dinámica laboral el análisis de las ofertas de empleo en internet? El caso de Infojobs

Transicions i trajectòries laborals en temps de crisis i austeritat (2007-2011). Una primera identificació de la població espanyola de 20 a 60 anys afectada per canvis en el mercat de treball

Speaker: Martí López Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball Date: 28/04/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Transicions i trajectòries laborals en temps de crisis i austeritat (2007-2011). Una primera identificació de la població espanyola de 20 a 60 anys afectada per canvis en el mercat de treball

Labor organization and employment relations in Italian call centers during the crisis

Speaker: Vincenzo Fortunato Institution: Universidad de Calabria Date: 31/03/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Labor organization and employment relations in Italian call centers during the crisis

Diferències i desigualtats (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012)

Speaker: Sara Moreno Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball Date: 03/03/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Diferències i desigualtats (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012)

Salut i joves (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012)

Speaker: Josep Espluga Institution: Universitat Autònoma de Barcelona Date: 03/02/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on Salut i joves (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012)

El impacto de la crisis en las trayectorias laborales de las personas jóvenes residentes en Cataluña. (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012))

Speaker: Mireia Bolibar, Joan Miquel Verd & Oriol Barranco Institution: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball Date: 13/01/2014

Posted in Dissemination, General, QUIT seminars, QUIT Seminars 2014 | Comments Off on El impacto de la crisis en las trayectorias laborales de las personas jóvenes residentes en Cataluña. (Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012))