Books published in 1991

MARTÍN ARTILES, A.; JODAR, P.; LOPE, A.; SANZ, G. (1991): Organització de la producció i relacions laborals en les empreses. (Cinc estudis empírics). Barcelona: Eumo Editorial.

This entry was posted in Books, Books published between 1990-1994, General, Publications. Bookmark the permalink.