Books published in 1997

GRUP D’ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL TREBALL (1997): Economía, Trabajo y Empresa. Sobre el impacto económico y laboral de los JJ.OO. de 1992. Madrid: Consejo Económico y Social.

Chapters published in 1997

ALOS, R.; MARTÍN ARTILES, A. (1997): “Cercles d’estudi: una experiència de dinamització sindical”, en Anuari sociolaboral de Catalunya 1996. Barcelona: Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, pp. 153-156.

CARRASQUER, P.; ROMERO, A.; TORNS, T. (1997): “El perfil sociolaboral del paro femenino en España”, en BRULLET, C.; CARRASQUER, P. (comp.). Sociología de las relaciones de género. Madrid: IMU.

JODAR, P.; ALOS, R.; MENDOZA, R. (1997): “El treball informal, punt d’observació de la relació entre el teixit social i l’econòmic”, en En: ROCA I ALBERT, J. (coord.). L’articulació social de la Barcelona contemporània. Institut Municipal d’Història de Barcelona. Barcelona: Proa.

LLORENS, C.; MARTÍ, J.; VERD, J.M. (1997): “Formación y empleo. El debate social sobre la formación en Catalunya”, en BRUNET, I. (coord.). V Conferencia de Sociología de la Educación. Tarragona: Departament de Gestió d’Empreses i Economia, Universitat Rovira i Virgili, pp. 243-268.
LOPE, A. (1997): “Autonomia e ‘laisez-faire’ in Catalogna”, en REGALIA, I. Regioni e relazioni industriali in Europa: potenzialità e limiti di un livelo intermedio di regionalize sociale. Milano: Franco Angeli, pp. 125-163.

MARTÍN ARTILES, A.; MIGUÉLEZ, F.; PASTOR, I. (1997): “Katalonien: Die soziale Regulierung der Humanressourcen auf einem dualistischen Market”, en REGINI, M.; REINHARD, B. (Hg). Best Practice oder funktionale Äquivalenz?. München und Mering: Rainer Hampp Verlag, pp. 155-200.

MARTÍN ARTILES, A.; MIGUÉLEZ, F.; PASTOR, I. (1997): “La Risorse Umane in un mercato dualistico: Catalogna”, en REGINI, M. La risorse umane nelle regioni forti d’Europa. Milano: Il Mulino.

REBOLLO, O. (1997): “El suport dels fons europeus i la implantació de noves polítiques municipals d’integració social. L’estudi del mercat laboral a Polinyà: Estructura empresarial i població”, en VV.AA.: La nova Europa social i els municipis. Barcelona: CIFA-Patronat flor de Maig. Diputació de Barcelona.

This entry was posted in Books, Books published between 1995-1999, General, Publications. Bookmark the permalink.