Books published in 1994

LOPE, A.; TORNS, T.; MARTÍN ARTILES, A. (1994): Innovació Tecnològica: Ocupació, gestió de la mà d´obra i canvis organitzatius a les empreses. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Chapters published in 1994

ALOS, R.; FALGUERA, M.; GONZÁLEZ, P.; SENRA, R. (1994): “La reforma de la legislación laboral”, en El cambio del cambio. Textos y análisis crítico. Barcelona: Ed. Columna-CONC.

TORNS, T.; SENSAT, N. (1994): “La participació de les dones en la vida pública”, en VVAA: La dona en el món rural. Situació i perspectives. Barcelona: Institut Català de la Dona.

This entry was posted in Books, Books published between 1990-1994, General, Publications. Bookmark the permalink.