Avaluació del Programa Interdepartamental Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)

14 de desembre de 1995

Tomás García, UAB, Departament de Sociologia, Grup d’Estudis Sociològics QUIT

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB

This entry was posted in Dissemination, General, Past events. Bookmark the permalink.