Articles published in 2002

CARRASQUER, P. (2002): ” ¿En los límites de la modernidad?. Trabajo y empleo femenino precario en España”. Revista SISTEMA, núm. 167, pp. 73-99.

CARRASQUER, P.; TORNS, T. (2002): ” La doble presència femenina i les necessitats de conciliació”. Revista Diàlegs, núm 15.

LOPE, A.; TORNS, T. (2002): ” Presentació de les Segones Jornades d’Avaluació de la recerca”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 67, pp. 9-11.

MIGUÉLEZ, F. (2002): ” ¿Por qué empeora el empleo?”. Revista SISTEMA, núm. 168-169, pp. 37-52.

MIGUÉLEZ, F.; PRIETO, C. (2002): ” Crisis del empleo y cohesión social”. Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 19, pp. 223-240.

This entry was posted in Articles, Articles published between 2000-2004, General, Publications. Bookmark the permalink.